Dokumentacja Techniczna

SYSTEM Cig-Arrete®
Podstawowe informacje o montażu systemu Cig-Arrete®
Przykładowe schematy montażu systemu Cig-Arrete®
KARTY KATALOGOWE- ELEMENTY SYSTEMU Cig-Arrete®
CSA-006 Zasilacz Sieciowy - karta katalogowa
CSA-AVC3 Metalowy Kosz Ochronny - karta katalogowa
CSA-SGA Detektor Dymu Podrzędny - karta katalogowa
CSA-FUV Detektor Ognia Podrzędny - karta katalogowa
CSA-RESGA Detektor dymu papierosowego podrzędny - karta katalogowa
CSA-REFUV Detektor płomienia podrzędny - karta katalogowa
CSA-DBD Moduł przekaźnikowy do CSA-GDV/FDV/FDW - karta katalogowa
CSA-S5B Centrala alarmowa - karta katalogowa
CSA-S5BAR Centrala Alarmowa - karta katalogowa
CSA-CSBB Sygnalizator optyczno-akustyczny, zasilanie bateryjne - karta katalogowa
CSA-CSB Sygnalizator optyczno-akustyczny, zasilanie 24V - karta katalogowa
CSA-FGV Dualny Czujnik Dymu i Płomieni, CSA-FGV-R Bezprzewodowy Dualny Czujnik Dymu i Płomieni - karta katalogowa
CSA-FSU Sygnalizator Optyczno Głosowy, CSA-FSU-R Sygnalizator Optyczno Głosowy - karta katalogowa
CSA-GOV Czujnik Dymu, CSA-GOV-R Czujnik Dymu - karta katalogowa
INSTRUKCJE OBSŁUGI - ELEMENTY SYSTEMU Cig-Arrete®
CSA-GDV Detektor dymu papierosowego nadrzędny Master - instrukcja obsługi
CSA-FDV Detektor płomienia nadrzędny Master - instrukcja obsługi
CSA-SGA Detektor Dymu Podrzędny - instrukcja obsługi
CSA-FUV Detektor Ognia Podrzędny - instrukcja obsługi
CSA-246 Zasilacz sieciowy 230-240V/24V/6V 1A - instrukcja obsługi
PRZYKŁADY KONFIGURACJI SYSTEMU
Przykład instalacji 1
Przykład instalacji 2
Przykład instalacji 3
Przykład instalacji 4
Przykład instalacji 5
Przykład instalacji 6
Przykład instalacji 7
Przykład instalacji 8
Przykład instalacji 9
Przykład instalacji 10
Przykład instalacji 11
Przykład instalacji 12